Home / / โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์

กันยายน 14, 2022

10

ทำความรู้จักวัคซีน HPV 9 สายพันธ์ุ (GARDASIL 9) วัคซีนคุ้มครองเชื้อไวรัสเอชพีวี สายพันธุ์ หรือเรียกด้วยชื่อเชิงการค้าว่า GARDASIL 9 เป็นวัคซีนสำหรับบุคคลอายุ 9-45 ปี เพื่อคุ้มครองป้องกันโรคบางจำพวกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papillomavirus: HPV) มี สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และจากนั้นก็ 58


วัคซีน hpv 9 สายพันธุ์ ราคา
เชื้อไวรัสเอชพีวีนั้นเป็นเชื้อในเครือเครือญาติเชื้อไวรัสพาพิลปลาโลมา (Papilloma virus) ซึ่งมีมากกว่า 150 สายพันธุ์ เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญของการได้รับเชื้อที่เยื่อบุผิว รวมถึงก่อโรคที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงทวารหนักทั้งยังในเพศชายและสตรี

 

 

GARDASIL 9 มีสายพันธุ์ที่ไม่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง (Low risk type) แต่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดโรคหูหงอนไก่ได้ เป็นสายพันธุ์ และ 11 แล้วก็สายพันธุ์ที่นำไปสู่โรคมะเร็งได้ (High risk type) ดังเช่น 16, 18, 31, 33, 45, 52 รวมทั้ง 58
เพราะมีจำนวนสายพันธุ์มากกว่าวัคซีน HPV จำพวกอื่นๆก็เลยทำให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์สามารถคุ้มครองโรคได้มากกว่าวัคซีน HPV จำพวกอื่นๆนั่นเอง