Home / / ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

มิถุนายน 30, 2022

6

ViMUT WELLNESS ศูนย์ฟื้นฟูและก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับครอบครัวและก็คนวัยชรา ตรวจรักษาโรคทั่วๆไป เจาะเลือด ตรวจร่างกาย ฉีดยา ล้างแผลทำแผล กายภาพบำบัด สายธารบำบัดรักษา โดยกลุ่มหมอสาขาวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง