Home / / ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

มิถุนายน 24, 2022

2

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยวรวมทั้งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้บริการรักษา ให้คำแนะนำ แล้วก็ส่งต่อการดูแลรักษาอย่างใกล้เคียงเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ที่ล้ำยุคเพื่อดูแลคนเจ็บโรคระบบเยี่ยวอย่างองค์รวมและก็ครบวงจรทุกเพศทุกวัย ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้านการตรวจวิเคราะห์
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบฉี่ รวมทั้งใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่นำสมัยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบฉี่มากมายหลายแนวทางตามสมควรกับคนเจ็บ ดังต่อไปนี้

– ในผู้ชาย บริการตรวจคัดเลือกกรอง (Screening) โรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) แล้วก็เจาะเลือดมองค่า PSA (Prostate Specific Antigen)
– 
กรณีเจอความไม่ปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้บริการใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Core needle biopsy) โดยอาศัยการกำหนดพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS) โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความชำนาญ และก็ส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาโดยกลุ่มหมอพยาธิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจค้นความไม่ดีเหมือนปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีซึ่งสามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับการนำภาพตรวจสามมิติจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของต่อมลูกหมากมาประสานกัน (TRUS with MRI Fusion) ซึ่งจะช่วยทำให้การตัดชิ้นพื้นที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีความเที่ยงตรงตรงตำแหน่งเพิ่มมากขึ้น

– ในผู้ชายให้บริการตรวจสภาวะการอุดกันทางเท้าฉี่จากต่อมลูกหมากโต โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) แล้วก็วัดอัตราไหลของเยี่ยว (Uroflowmetry) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจง่าย ไม่สลับซับซ้อน และไม่เจ็บ
– 
บริการตรวจการฉี่ที่ไม่ดีเหมือนปกติ (Dysuria) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) พินิจพิจารณาลักษณะการทำงานของระบบฉี่ข้างล่างโดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในผู้เจ็บป่วยที่กระเพาะปัสสาวะดำเนินการแตกต่างจากปกติจากระบบประสาทที่ควบคุมเสียไป (Neurogenic bladder) ทำให้เยี่ยวเองมิได้จะต้องติดอยู่สายสวนฉี่ ฉี่บ่อยครั้งหรือมีเยี่ยวเล็ดราจะต้องใส่แผ่นรองดูดซึม ซึ่งมีสาเหตุจากมูลเหตุต่างๆตัวอย่างเช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบกระดูกไขสันหลัง โรคทางสมอง เบาหวาน ฯลฯ
– 
บริการส่องกล้องระบบเยี่ยว (Cystoscope) โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยกล้องถ่ายรูปส่องแบบยืดหยุ่น (Flexible scope) ที่สามารถช่วยลดความเจ็บ เพื่อตรวจค้นพยาธิภาวะ เป็นต้นว่า ท่อเยี่ยวตีบ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
– 
ในผู้หญิง บริการให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจรักษาอาการเยี่ยวเล็ดราด ในคนป่วยที่ฉี่บ่อยครั้ง กลั้นฉี่มิได้ จำเป็นต้องใส่แผ่นรองซึมซับ โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
– 
ในคนไข้ที่มีลักษณะและก็สงสัยว่าเป็นนิ่ว (Stone) ในระบบเยี่ยว บริการตรวจหาหานิ่วด้วยการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เครื่องเอกซเรย์ และก็เครื่องอัลตราซาวด์
– 
ในเด็กผู้ชาย บริการตรวจสภาวะหนังหุ้มห่อปลายไม่เปิด (Phimosis) อัณฑะไม่ลงถุง (Undescended testis) รูเปิดท่อเยี่ยวแตกต่างจากปกติ (Hypospadias) ขนาดองคชาติไม่ดีเหมือนปกติ
– 
ในเด็กนักเรียน บริการให้คำแนะนำและก็ตรวจรักษาอาการเยี่ยวรดที่พักผ่อน กลั้นฉี่มิได้จะต้องใส่แพมเพิส โดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
– 
บริการวิเคราะห์และก็รักษาการเจ็บของท่อฉี่

ด้านการดูแลและรักษา

ศูนย์บริการโรคระบบฉี่โรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบฉี่ ให้บริการรักษาโรคระบบเยี่ยวมากมายหลายแนวทางตามสมควรกับคนไข้ อาทิเช่น การใช้ยา การผ่าตัด การส่องกล้อง การสวนเยี่ยว การให้คำปรึกษาเสนอแนะเพื่อการกระทำตัวได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ โรงหมอหลุดพ้น มีอุปกรณ์ที่ล้ำยุค แล้วก็กรรมวิธีการรักษาที่สบาย ลดความเจ็บ ลดเวลาการนอนในโรงหมอ รวมทั้งผู้เจ็บป่วยสามารถรู้สึกตัวกลับมาทำกิจวัตรประจำวันตามเดิมได้อย่างเร็ว ดังต่อไปนี้

– บริการผ่าตัดแล้วก็รักษาโดยให้ผู้เจ็บป่วยกลับไปอยู่บ้านได้ข้างใน 1 วัน (Ambulatory surgery) เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว อย่างเช่น

• การทำหมันชาย (Vasectomy)
• 
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ (Hydrocelectomy) ในเด็กรวมทั้งคนแก่
• 
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocelectomy)
• 
การขลิบหนังหุ้มห่อปลาย (Circumcision) ในเด็กและก็คนแก่
• 
การผ่าตัดนำอัณฑะลงถุงอัณฑะ (Orchidopexy) ในเด็ก
• 
การขยายท่อเยี่ยว (Dilate urethra)
• 
การผ่าตัดปลายเปิดท่อเยี่ยว (Meatotomy)
• 
การเจาะท้องน้อยเพื่อนำฉี่ออก (Cystostomy)
• 
การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Irrigate bladder)
• 
การตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS)
• 
การส่องกล้องระบบฉี่ (Cystoscope)
• 
การสลายนิ่วระบบเยี่ยวด้วยคลื่นชน (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = ESWL)
• 
ตรวจการปฏิบัติงานของระบบฉี่ข้างล่างด้วยเครื่องยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic study)

– บริการตรวจวิเคราะห์แล้วก็รักษาผ่านกล้องถ่ายภาพ (Endoscopic surgery)
เป็นแนวทางที่หมอสามารถมองเห็นพยาธิภาวะและก็รักษาได้โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องผ่าตัดแบบเปิดภายใต้การดมกลิ่นยาสลบ แม้กระนั้นบางทีอาจใช้แนวทางยายับยั้งความรู้สึกเฉพาะส่วน คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว เสียเลือดน้อย และไม่มีรอยแผล ตัวอย่างเช่น

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Transurethral Resection Prostate gland = TUR-P)
• 
การตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Resection Bladder tumor = TUR-BT)
• 
การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Lithotripsy = TUL)
• 
การนำนิ่วในไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อฉี่แล้วก็ท่อไต (Retrograde Intrarenal Surgery) ในคนไข้ที่มีนิ่วขนาดเล็กถึงกับขนาดปานกลาง
• 
การนำนิ่วในไตออกโดยการเจาะผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy = PCNL)
• 
การนำนิ่วในท่อไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อฉี่ (Uretero Renoscopic Lithotripsy = URSL)

– Minimally Invasive Surgery โดยกระบวนการผ่าตัดผ่านกล้องถ่ายภาพ (Laparoscopic)
ได้แก่การใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดลักษณะการเจ็บแผล รวมทั้งใช้ช่วงเวลาสำหรับการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งทำให้ผู้เจ็บป่วยใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามเดิมได้เร็วขึ้น เป็นต้นว่า

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Laparoscopic Prostatectomy)
• 
การผ่าตัดไต (Laparoscopic Nephrectomy)
• 
การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic Cystectomy)

– บริการรักษาอาการฉี่เล็ดราด โดยขั้นตอนการผ่าตัดโดยใช้สายเกี่ยวท่อเยี่ยว (Sling surgery)

การต่อว่าตามการดูแลและรักษา
ศูนย์บริการโรคระบบฉี่โรงหมอหลุดพ้น ให้บริการติดตามผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อคนไข้ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีอันตรายรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น

– ติดตามการถอดสายสวนท่อไต (DJ stent)
– 
บริการการถอด/ใส่ สายสวนฉี่จำพวกค้างสาย (Foley catheter)
– 
บริการสอนและก็ติดตามการสวนเยี่ยวแบบสะอาดที่บ้าน (Clean Intermittent Catheterization)
– 
ติดตามการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory surgery)
– 
ติดตามผลของการรักษาอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ