Home / / ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

มิถุนายน 28, 2022

14

รับรองภาคบังคับ (พระราชบัญญัติ)
ข้อบังคับบังคับให้รถยนต์ทุกคันจำต้องทำรับรองพระราชบัญญัติทุกปี เพื่อปกป้องตัวคุณ คู่พิพาท ผู้โดยสาร และก็บุคคลภายนอก ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ได้อย่างทันเวลา ซึ่งให้ความคุ้มครองปกป้องในลักษณะของค่าสินไหมทดแทน และก็ค่าดูแลพยาบาลตามกำหนด

ตารางความคุ้มครองป้องกัน ประกัน พรบ รถยนต์
ความคุ้มครองปกป้อง
จำนวนเงินนิยามยอมรับผิด
คุ้มครองปกป้องค่าปรับพื้นฐาน ได้รับเลยไม่คอยการรับรองถูก/ไม่ถูก
– 
ค่าหมอ (ตามจริง) 30,000 บาท
– 
การตาย สูญเสียอวัยวะ หรือพิการทุพพลภาพถาวรทั้งหมด 35,000 บาท

คุ้มครองปกป้องค่าชดเชยที่เกินกว่าค่าชดเชยพื้นฐาน จะได้รับภายหลังจากพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นคนที่จำเป็นต้องรับสารภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย
– 
ค่าพยาบาล (ตามจริง) 80,000 บาท
– 
การตาย หรือพิกลพิการทุพพลภาพถาวรทั้งมวล 500,000 บาท
– 
การสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาท
– 
ค่าเสียหายรายวัน (จ่ายตามปริมาณวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
200 
บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

Recent

Most Viewed Post

Categories